Evropský inspektor ochrany údajů kritizuje evropské PNR

12. 4. 2011 | 15:41

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) Peter Hustinx vydal dne 25.března 2011 své stanovisko k návrhu Evropské komise, který má donutit letecké dopravce, aby členským státům EU v rámci deklarovaného boje proti terorizmu a závažné trestné činnosti předávaly osobním údaje cestujících (Passanger Name Recording - PNR) vstupující do unie nebo opouštějící prostor EU.

Evropská komise představila nový návrh směrnice PNR 2. února 2011. Návrh počítá s rozšíření systému k sledování cestujících, který již provozuje Velká Británie a USA se, také na lety do a z EU. Údaje PNR mohou obsahovat osobní informace, jako jsou domácí adresy, e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů, věrnostního informace, a dokonce i údaje o kreditní kartě. Podle názoru Evropského inspektora ochrany údajů, přestože že je nový návrh ve srovnání s dokumentem z roku 2007 vylepšený a doplněný o záruky ochrany údaje, jsou rozsah omezení vyplývající z návrhu a podmínky pro zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) byť podle evropského práva na ochranu údajů stále neodůvodněné.

Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje na skutečnost, že návrh nesplňuje "základní předpoklady pro jakýkoliv rozvoj systému PNR - tedy dodržení principu nezbytnosti a proporcionality." Hustinx zdůrazňuje, že potřeba shromažďovat a uchovávat velké množství osobních údajů musí být doložena jasným důkazem vztahu mezi užíváním a výsledkem (princip nezbytnosti). Hustinx věří, že se v návrhu a doprovodném posudku dopadů nepodaří prokázat nezbytnost a přiměřenost tak velké sbírky údajů jmenné evidence cestujících pro účely systematického vyhodnocování všech cestujících.

Evropský inspektor ochrany údajů vyjadřuje své obavy týkající se používání údajů z jmenné evidence cestujících "systematicky a nevybíravým způsobem“ a je přesvědčen, že jedinou možností pro využití PNR v souladu s požadavky na ochranu údajů by bylo použití údajů jmenné evidence cestujících v situacích, kdy existuje vážná hrozba (posuzováno případ od případu). Hustinx vyjmenoval řadu doporučení, mezi nimiž je např. další omezení oblast působnosti návrhu, který by vyloučilo drobné zločiny a také možnost rozšířit jeho dosah směrnice členskými státy. Pozastavil se také nad otázkou zařazení závažných trestných činů, které nemají žádný vztah k terorismu. Dalším z jeho doporučení je omezení doby uchovávání údajů na 30 dnů, s výjimkou případů, které vyžadují další šetření. Údaje by měly být uchovávány v identifikovatelné formě. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje vyšší úroveň záruk, zejména ve vztahu k právům subjektů údajů a převodům údajů do třetích zemí.

Sice vítá skutečnost, že citlivé údaje nebyly zahrnuty v seznamu se shromažďují, EIOÚ stále považuje seznamu, který bude příliš rozsáhlé a doporučuje její další snížení v souladu s doporučeními Pracovní skupiny článku 29 a Evropský inspektor ochrany údajů. Hustinx také říká, že posouzení systému PNR v EU "by mělo být založeno na úplný údajích, včetně počtu osob skutečně odsouzených (nejen stíhaných) na základě zpracování jejich osobních údajů". Doporučuje také posouzení systému "v širším měřítku včetně průběžného celkového hodnocení všech nástrojů EU v oblasti řízení výměny informací, které Komise zahájila v lednu 2010.

Velká Británie naopak vyjádřila znepokojení nad zpožděním návrhu směrnice o PNR a ukázala svou podporu rozšíření všech systém na lety mezi EU zeměmi, stejně jako na ty, mimo území EU.

Volný překlad původní zprávy EDRi „EDPS criticizes the EU PNR schneme“
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League