Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Důležité hlasování o budoucnosti ochrany soukromí proběhne v Evropském parlamentu již 21. října. Vyzýváme naše europoslance, aby při hlasování stáli na straně ochrany soukromí

20. 10. 2013 | 19:55

Mnoho let připravovaná nová evropská legislativa upravující ochranu osobních údajů, která v budoucnu do velké míry ovlivní jak úroveň lidských práv ve vztahu k digitálním technologiím, tak fungování státní správy nebo soukromých společností, které osobní údaje zpracovávají, bude již v pondělí 21. října projednána důležitým Výborem Evropského parlamentu pro občanské svobody spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Právě toto jednání a hlasování do značné míry ukáže, jaká bude budoucnost ochrany osobních údajů v budoucnu i v České republice. Nové obecné nařízení, které bude přímo závazné ve všech státech EU a nová směrnice upravující nakládání s osobními údaji v oblasti spolupráce v trestněprávní oblasti nahradí stávající směrnici z roku 1995. Důvodem nutné revize je zejména globalizace trhů, rozvoj nových technologií a tím prudký nárůst případů zpracování osobních údajů a potřeba jednotné úpravy zpracování osobních údajů.

Našim europoslancům ve Výboru LIBE jsme poslali výzvu, aby prosazovali podobu nového nařízení, které bude zvyšovat úroveň ochrany osobních údajů v EU.

Znění výzvy:

Vážený pane poslanče/paní poslankyně,

V pondělí 21. října Vy a vaši kolegové z Výboru LIBE budete rozhodovat o podobě nové regulace ochrany osobních údajů. Hlasování je velkou příležitostí postavit se na stranu ochrany osobních údajů občanů. Význam toho, abychom si zachovali kontrolu nad našimi daty, ukázaly v poslední době aféry jako PRISM nebo TEMPORA. Některá navrhovaná opatření bohužel mohou mít opačný efekt a vést ke snížení úrovně ochrany osobních údajů.
Jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium Vás chci touto cestou požádat, abyste při svém rozhodování vzal v úvahu analýzu organizace EDRi, které jsme členy. Tato analýza, návrhy a připomínky z ní vyplývající byly prezentovány ve Výboru LIBE a jsou k dispozici zde: http://dpreform.files.wordpress.com/2013/06/edri-analysis-of-libe-ams1.pdf.

Považujeme zejména za nezbytné,

  • aby osobní údaje byly chráněny ve všech případech, kdy je možné subjekt údajů identifikovat, ať už přímo, nebo nepřímo (A.4.2).
  • aby byl vyžadován explicitní souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude omezen na jasně specifikované účely (A.4.8).
  • aby byla zavedena možnost prosadit smazání dat (A.15,17,18).
  • aby byl prosazen zákaz předávání údajů do třetích zemí bez povolení (A 43a - nový).
  • aby se prosadily nástroje, které umožní efektivně stíhat porušení pravidel (A 79 - např. v podobě návrhů 2921 a 2922).

Děkuji za pozornost věnovanou této výzvě a věřím, že jí promítnete do svého rozhodování v této věci.

S pozdravem, 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League