Dohoda PNR je plná chybných výkladů amerického práva a mylných představ o skutečném fungování vlády USA

14. 3. 2012 | 12:49

Navrhovaná dohoda o jmenné evidence cestujících (PNR) mezi Spojenými státy a Evropskou unií je plná chybných tvrzení a předpokladů týkajících se výkladu amerického práva a skutečné činnosti Vlády USA. Tvrzení v obhajobě dohody PNR se týkají především nižších nároků na ochranu cestujících z Evropy. V příloze najdete shrnutí nejzávažnějších sedmi bodů, který vypracoval americký právník Edward Hasbrouck pro evropské úředníky.

Celý text v angličtině najdete zde. Pro představu jsme se alespoň pokusili volně přeložit sedm základní bodů, které jsou pak v anglickém originále rozvedeny:

 1. Dohoda se netýká agentury zvané Centrum pro odhalování terorismu FBI (Terrorist Screening Center (TSC), které v podstatě rozhoduje, kteří z cestujících mohou létat a kteří ne.
   
 2. Americké zákony citované v dohodě jako ty, které zaručují ochranu evropským cestujícím ve skutečnosti poskytují jen velmi malé výhody nebo jsou vzhledem k mezinárodnímu předávání dat PNR zcela irelevantní.
   
 3. Evropané se nemohou, tak jak smlouva předpokládá, dožadovat nezávislého a adekvátního uvolnění od protiprávních praktik americké exekutivy s odvoláním na příslušná rozhodnutí v rámci správního řádu (The Administrative Procedure Act (APA). Tam jsou prakticky neodstranitelné hmotné a procedurální překážky k použití APA v „atraktivním“ rozhodnutí Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických (Department of Homeland Security (DHS). Nejdůležitější je, že většinu příslušných opatřeních přijatých na základě dohody nelze považovat za "pravomocného rozhodnutí", k němuž se lze odvolat podle APA.
   
 4. Kromě toho, že je APA v podstatě k ničemu pro cestující, kteří chtějí zpochybnit činnosti vykonávané Centrem pro odhalování terorismu (Terrorist Screening Center (TSC) Ministerstva spravedlnosti USA. Dohoda je zaměřená na kontrolu pasažérů letecké dopravy, kterou vykonává Úřadem pro bezpečnost v dopravě (Transportation Security Administration (TSA) spadající pod ministerstvo spravedlnosti. To nabízí jen pramalou ochranu před automatizovaným vyhledávácím systémem (Automated Targeting Systém (ATS) provozovaným Celní a pohraniční hlídkou (Customs and Border Patrol (CBP), která je zcela nezávislou pobočkou ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Je to celní a pohraniční hlídka (CBP), nikoliv TSA, která využívá automatický vyhledávací systém (ATS) k tomu, aby rozhodla jak bude s Evropany zacházeno při vstupu a opuštění USA.
   
 5. Existují značné nejasnosti o tom, které orgány, pokud vůbec nějaké, je soud oprávněn vyslechnout ", a které orgány budou muset být žalovány.
   
 6. Vedoucí kanceláře pro ochranu soukromí organizace DHS nemá ani nezávislost ani autoritu, jak tvrdí PNR smlouva a vyžaduje evropské právo. Nemá ji ani CPO ministerstva spravedlnosti, jehož jurisdikce zahrnuje TSC.
   
 7. Dohoda nepokrývá využití soukromých komerčních dat z počítačového rezervačního systému americkou exekutivou. Ta má široké pravomoci, které vycházejí ze smlouvy zvané “The Patriot Act” (pakt o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu) a podobných právních předpisů umožňující vyžadovat tyto data.
   

Celý text v angličtině zde

Kdo jsme

 • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
   

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League