Díky SOPA. Díky ACTA.

31. 7. 2012 | 12:47

Svět digitálních práv může být vděčný za to, že lobby “duševního vlastnictví” zaměstnává příliš mnoho lobistů a příliš málo stratégů. Lobisti jsou prodejci, kteří prodávají potenciálním klientům nebo zaměstnavatelům báječné věci - mezinárodní smlouvy, směrnice, možnost zastavit čas a užívat si staré obchodní modely bez potřeby inovace nebo tvořivosti. Byl to právě tento přístup, který vedl k návrhům SOPA ve Spojených státech a ACTA v Evropě i mimo ni. Je to právě tato krátkozrakost, která pomohla inspirovat masivní hnutí za digitální práva k tomu vyjít jednoho chladného únorového dne do evropských ulic. Doufejme, že tento den bude v budoucnu chápán jako ten, který pomohl uchovat digitální dedictví.

Z pohledu evropského “obsahového průmyslu” představovala ACTA pouze náklady a žádný potenciální přínos. Nicméně, tak jako vždy, projekt tlačený mezinárodní, především americkou lobby, sliboval všechno na světě, ale nikdy to nemohl splnit. Jednotlivé části ACTA přicházely a obsahový průmysl potřeboval mlčet a čekat. Evropská komise se chystala představit směrnici obsahující trestní postih. Evropská unie plánovala zrevidovat hluboce nespravedlivou a nefunkční směrnici pro posílení práv duševního vlastnictví IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), která byla řadou držitelů práv vnímána jako prostředek k dalšímu posílení evropské represivní politiky v internetovém prostředí. Nikde nebylo ani stopy po zesílené ochraně osobních údajů ze strany Evropské komise, která by zabránila zneužití osobních dat uživatelů zprostředkovateli vykonávajícími na svých sítích dohled.

Díky SOPA evropští občané lépe pochopili, jaká nebezpečí přináší ACTA. Díky kampani proti ACTA by bylo politické šílenství, kdyby znovuoživila IPRED. Díky ACTA evropský parlament v plné šíři pochopil, jak moc špatná směrnice IPRED je, a že její revize, jestli má Komise odvahu ji znovuotevřít, by měla vést spíš k vylepšení směrnice než ke zvyšování represivních opatření. Komisařka Cecilia Malmström údajně požadovala zlepšení směrnice o e-soukromí, aby nedošlo k uchovávání údajů členskými státy.

Jeden po druhém selhávaly samoregulační projekty Komise, až se Komise nyní začala opírat o terorismus a ochranu dětí jako záminky k tomu, aby prosazovala koncept privatizované kontroly internetu.

A nejsou to jen specifické politické návrhy, co měly na ACTA vliv. Předseda evropské komise Manuel Barroso byl údajně vzteklý (a to oprávněně), že nejenom ACTA ukázala Komisi jako odtrženou od reality, nedemokratickou a neohrabanou, a že komisař De Gucht byl natolik opilý vlastní důležitostí, že nebyl schopen komisi včas varovat před blížící se bouří. Digitální práva, jako politické téma, se přesunulo z periferie do středu zájmu tvůrců evrospkých politik.

Stejně jako všechny krátkodobé úspěchy, trvalo to roky práce. Od kampaně zaměřené na softwarové patenty, přes data retention až k Dodatku 138, aktivisté s vizí, energií a zapáleností strávili roky v naději, i když už nebyl žádný rozumný důvod zůstat doufat, a bojovali tam, kde se vidina vítězství zdála být absurdní a práce se zdála být zbytečná.

ACTA není konec. ACTA je začátek.

Díky ACTA. Díky aktivisté. Díky pro-ACTA lobisté, bez vás by nic z toho nebylo možné.

 

Joe McNamee - EDRi (překlad z angl. originálu IuRe)

 

CleanIT
http://www.cleanitproject.eu

Malmström interview: "We were very patient with Germany" (only in
German, 3.07.2012)
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/euinnenkommissarin...

EDRi-member Digitale Gesellschaft: How-To build an Anti-ACTA-Campaign
https://digitalegesellschaft.de/2012/06/how-to-build-an-anti-acta-campaign/

(Contribution by Joe McNamee - EDRi)

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League