Procházka pražským kamerovým systémem

20. 1. 2012 | 16:58

Navazujeme na úspěch předloňské akce a zveme vás na další procházku pražským kamerovým systémem. Procházka proběhne v sobotu 28. ledna, sraz je v 15.00 hod. na Můstku na rohu Václavského náměstí a ul. 28. října. Rada Evropy a Evropská komise vyhlásily 28. leden jako Mezinárodní den ochrany osobních údajů. Přijďte ho s námi stylově oslavit!

Během hodinové exkurze bude předvedeno rozmístění kamer, jejich funkce, slabiny a rizika. Účastníkům budou zároveň názorně demonstrovány způsoby, jak se vyhnout nadměrnému dohledu kamer. Provádět bude Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
Účastníkům se doporučuje, aby se na procházku vybavili kapesními zrcátky nebo laserovými ukazovátky.

Článek F. Pospíšila: Městský kamerový systém – drahý, neefektivní a nebezpečný slídil

 

Skandální sledování minulé procházky Policií ČR

Předloňská procházka měla zajímavou dohru. Akci kromě asi 40 lidí navštívili také tři policisté v civilu a co víc, celá procházka byla monitorována a zaznamenávána dalším příslušníkem Policie ČR. Konkrétně se jednalo o příslušníky Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, SKPV, Odbor odhalování závažné obecné kriminality, oddělení extremismu. Z procházky existuje zhruba 30 minutový záznam, který je součástí spisu vedeného u výše zmíněného útvaru policie ČR. O působení policie na námi pořádané akci jsme se dozvěděli díky přestupkovému řízení, které vedl Úřad pro ochranu osobních údajů proti Filipu Pospíšilovi na základě materiálů předaných příslušníky Policie ČR. Podle těchto materiálů měl údajně Filip Pospíšil omylem předat mezi materiály, které se týkaly kamerového systému i některé další dokumenty s osobními údaji, které získal jako zastupitel městské části Praha 1. Je důležité zdůraznit, že tyto Policií ČR tvrzené skutečnosti se v přestupkovém řízení nepotvrdily.
Účast a způsob angažování Policie ČR na této akci považujeme za alarmující. Podle našeho názoru se dokonce velmi podobá některým průvodním znakům existence totalitního režimu. Je otázkou, jaké úkoly definované zákonem o policii měly být na místě plněny a z čeho policie usoudila, že je její přítomnost na místě i v „kamerovém velíně“ v tomto případě nezbytná. Detailní monitorování účastníků dané akce na kamerovém záznamu považujeme za jasnou snahu o identifikaci těch, kteří nesouhlasí s rozšiřováním moci policie prostřednictvím posilování kamerových systémů ve veřejném prostoru.

Nenecháme se zastrašit ani odradit! Proto vzhůru na další procházku po kamerovém systému!

V otevřeném dopise jsme vyzvali Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy o jasné vysvětlení důvodů, proč se exkurze účastnili příslušníci policie, za jakým účelem byla exkurze tímto způsobem detailně monitorována, kdo měl (nebo má) k záznamu z exkurze přístup. Dále jsme požádali o sdělení, zda a případně jaké postihy budou z tohoto, dle našeho názoru nezákonného zneužití pravomocí policie, vyvozeny a koho konkrétně se budou týkat.
 

 

Akci pořádá Iuridicum Remedium, o.s. ve spolupráci s Praguewatch.cz, internetovým průvodce po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League