Dohoda SWIFT přijata Evropským parlamentem

28. 7. 2010 | 10:09

Evropský parlament přijal tzv. Dohodu SWIFT 8. července 2010, čímž umožnil sdílení bankovních údajů občanů EU s americkými úřady a neudržel tak svoji původní, soukromí bránící, pozici z února 2010.

Dohoda byla přijata 484 hlasy pro a 109 hlasy proti. Zastánci této verze dohody tvrdí, že nový text byl výrazně upraven díky několika značným ústupkům ze strany USA. Mezi ústupky patří omezení hromadného přenosu dat do USA nebo úloha Europolu v dohledu nad procesem přenosu.

Na druhé straně, dokonce i evropské orgány na ochranu osobních údajů – EDPS a Article 29   Working Party – zdůraznily, že současná dohoda nesplňuje běžné evropské standarty ochrany soukromí.

Jak vysvětlilo sdružení EDRi v Často kladených dotazech uveřejněných krátce před hlasováním, neexistuje žádný předchozí soudní výrok nezbytný pro výměnu dat, definice slova „terorismus“ je velice široká a stále neexistuje mechanismus opravných prostředků, který by mohli využít občané EU v USA při předávání údajů nebo při možných vážných následcích.

V praxi navíc SWIFT nedokáže v současné době zabránit vyhledávání dat konkrétních lidí nebo jednotlivých transakcí. V zásadě budou muset být (stejně jako v minulosti) přenášena data o všech transakcích z určité země nebo určité banky, z určitého data. Objevily se zprávy, že americké ministerstvo financí dostávalo údaje až o 25% všech SWIFT transakcí, což jsou řádově miliardy ročně.

Co se týče pozice Europolu, tento orgán EU není orgánem soudním a nyní je oprávněn požadovat informace o americkém vyhledávání v přenášených datech, což ale drasticky sníží jakoukoli motivaci k umenšení množství přenášených dat.

Dohoda vstoupí v platnost od 1. srpna 2010. Současný text bude platný po dobu 5 let a potom se automaticky prodlouží vždy o jeden rok. Aby bylo možné smlouvu vypovědět, jedna ze stran se bude muset chopit iniciativy. Dokonce i když bude smlouva ukončena, všechna přenesená data zůstanou v držení amerických orgánů. Data americkým orgánům poskytnutá zůstanou v jejich držení po dobu pěti let.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League